Charlize Theron穿著Gucci 2015春夏系列連身裙

by fp team (edit)

Charlize Theron 穿著 Gucci2015春夏系列墨藍色印花真絲無袖連身裙,出席在美國加州舉行的 “Gunman” 首映。

 

 

 

6

Charlize Theron 穿著 Gucci2015春夏系列墨藍色印花真絲無袖連身裙,出席在美國加州舉行的 “Gunman” 首映。Gucci墨藍色印花真絲無袖連身裙 – HK$47,000

 

 

 

 

Related Posts