JAX COCO有汽椰子水 健康又可口

by fp team

 

 

 

 

 

 

JAX COCO推出全新口味紅桑子味及薑檸味有汽椰子水

 

 

JAX COCO推出全新口味紅桑子味及薑檸味有汽椰子水,無添加糖,清新解渴又夠氣,比飲汽水健康得多。

這兩款飲品不單是健康選擇,也可用作於調製優質的雞尾酒,或簡單將紅桑子味混合薑檸味,DIY 啱自己口味嘅健康mocktail。

椰子水一直被視為功能性飲品,低卡路里並擁有五種對補充水份有關鍵作用的電解質。不過隨著Jax Coco有汽椰子水系列的推出,Jax Coco椰子水已被捧為給生活帶來享受和歡樂的潮流飲品。

Jax Coco有汽椰子水現於Green Common商店及香港百佳超級市場有售,或可電郵親自訂購orders@jaxcoco.com。

 

JAX COCO推出全新口味紅桑子味及薑檸味有汽椰子水

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts